Tuesday, October 20, 2009

Mahram & Bukan Mahram


Wanita2 mahram kerana nasab (keturunan) iaitu;-
 1. Ibu, nenek, dan seterusnya sampai ke atas.
 2. Anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya sampai ke bawah.
 3. Saudara perempuan.
 4. Saudara perempuan ayah.
 5. Saudara perempuan ibu.
 6. Anak-anak perempuan saudara lelaki.
 7. Anak-anak perempuan saudara perempuan.
Wanita2 mahram kerana sebab susuan iaitu;-
 1. Ibu sepersusuan (wanita2 yg pernah menyusui kita).
 2. Anak perempuan sepersusuan (wanita2 yg pernah disusui oleh isteri kita).
 3. Saudara perempuan sepersusuan.
 4. Anak2 perempuan dari dari saudara perempuan sepersusuan.
 5. Anak2 perempuan dari saudara perempuan sepersusuan.
Wanita2 mahram kerana sebab pernikahan iaitu;-
 1. Isteri ayah dan isteri abang dan seterusnya.
 2. Emak isteri dan nenek isteri dan seterusnya ke atas.
 3. Isteri anak lelaki kandung (menantu), isteri dan anak saudara perempuan. Mereka menjadi mahram selama ikatan pernikahan masih berlangsung. Apabila telah dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, maka mereka menjadi wanita ajnabiyah (bukan mahram).
 4. Anak perempuan isteri (rabiyah), anak perempuan dari anak perempuan isteri (anak tiri), dan anak perempuan dari anak lelaki isteri (cucu tiri). Wanita2 ini menjadi mahram jika ibu mereka telah dinikah dan dicampuri.


No comments: