Tuesday, October 20, 2009

Wanita menghantar jenazah ke kubur

Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari diterangkan:
Ummu 'Athiyah r.a. telah berkata:
"Kami (kaum wanita) dilarang mengikuti (menghantar) jenazah, dan larangan itu tidak dinyatakan keras".

"Tidak ditekankan atas kami larangan tersebut". Akan tetapi ternyata dalam praktik sehari hari pada zaman Nabi jarang terjadi kaum wanita turut ke kuburan. Hal itu terbukti ketika 'Umar melihat ada wanita turut menghantar jenazah, Umar berteriak-teriak menegurnya sehingga Rasulullah s.a.w. bersabda: "Da'haa yaa "Umar! Biarkan sahaja dia, wahai Umar!"

Demikian diriwayatkan dan dikeluarkan oleh Ibnu Syaibah serta An-Nasai dengan keadaan rijal hadis tersebut dapat dipercayai.

Dari semua keterangan di atas:
  1. Kaum wanita dilarang turut menghantar jenzah ke kuburan, tetapi larangan itu tidak keras.
  2. Wanita yang turut menghantar jenazah jelas tidak mendapat pahala dan keutamaan.

No comments: