Monday, November 9, 2009

Jenis-jenis Klien

Klien yang dirujuk

Referral klien didefinisikan sebagai tindakan memindahkan klien seseorang itu kepada orang lain sama ada disekolah atau luar sekolah. Disetting sekolah, klien yang dirujuk biasanya ialah pelajar yang biasanya memerlukan kaunseling untuk berjumpa dengan kaunselor sekolah. Kaunselor akan membantunya mencapai kefahaman tentang tingkah lakunya dan tanggungjawab terhadap tingkah lakunya dirinya serta mengawal diri sebelum masalah bertambah rumit (Salleh Lebar,1993).

Didalam beberapa keadaan tertentu, seseorang kaunselor itu tidak berupaya untuk memberi bantuan yang sewajarnya kepada klien. Maka dalam keadaan begini, kaunselor boleh memindahkan klien kepada seseorang kaunselor atau pakar lain untuk mendapatkan bantuan yang relaven. Klien jenis ini tergolong didalam klien yang dirujuk (Salleh Lebar,1993).


Klien suka rela

Klien suka rela ialah individu yang rela dating sendiri untuk mendapatkan khidmat bantuan daripada kaunselor. Klien jenis ini tahu akan tujuannya menemui kaunselor kerana ia sedar yang ia mengalami perasaan yang gelisah, curiga, kusut dan tiada tempat lain untuk meluahkan segala masalahnya. Ia memerlukan bantuan daripada seseorang yang dianggap boleh memahami dan mengambil berat terhadap apa yang terpendam dalam hatinya. Klien ini sanggup membuka rahsia mengenai diri dan perasaannya. Klien ini juga sangat berharap kaunselor dapat membantunya untuk menyelesaikan masalah (Tryon,2002).
Klien yang datang secara suka rela akan mendapat faedah yang maksima selepas kaunseling kerana ia tahu akan tujuannya menemui kaunselor serta berada dalam keadaan bermotivasi (Mansur Abdullah,1993).


Klien enggan

Klien enggan biasanya terdiri daripada individu yang dirujuk oleh orang ketiga untuk mendapatkan kaunseling. Klien yang enggan ini boleh didapati dalam dua ciri utama iaitu klien yang tidak rela (reluctant) dan klien yang menentang (resistant) (Mansur Abdullah,1993).


Klien yang tidak rela ( Reluctant )

Klien reluctance adalah seorang klien yang dirujuk oleh pihak ketiga dan klien jenis ini kerap tidak bermotivasi untuk ditolong, berubah atau menerima bantuan daripada kaunselor. Kebanyakkan pelajar-pelajar sekolah dan mahkamah merujukkan kliennya adalah satu contoh yang baik. Mereka ini tidak berkeinginan untuk berada dalam sesi kaunseling, bercakap keseorangan tentang dirinya. Kebanyakkan klien reluctance menamatkan sesi kaunselingnya pada masa-masa yang tidak sepatutnya dan memberitahu bahawa mereka tidak berpuas hati dengan proses-proses yang dilakukan (Tryon,2002).

Klien jenis ini ialah klien yang jika diberi pilihan akan berasa tidak rela untuk berjumpa kaunselor. Keengganan klien tidak rela ini boleh dikenal melalui gerak geri badan serta tingkah lakunya semasa berhadapan dengan kaunselor yang dipamerkannya sama ada secara ‘ verbal ’ atau ‘ non verbal ’. Klien jenis ini boleh dikendalikan dengan kaunselor menerangkan kepada klien tentang kepentingan proses kaunseling dan membantunya menyedari apa yang boleh diperolehi daripada kaunseling diperingkat awal pertemuan lagi (Mansur Abdullah,1993).


Klien yang menentang ( Resistent )

Klien resistance adalah seorang klien dalam kaunseling yang mana mereka ini tidak sudi atau menentang untuk kepada perubahan. Kebanyakan individu mungkin bersifat dengan aktif untuk membuat sesi kaunseling tetapi tidak berkeinginan untuk pergi untuk melalui kepayahan yang mana itu adalah satu tuntutan untuk berubah. Sebaliknya, klien akan berpaut atau lekat kepada kepastian tingkah laku semasa walaupun apabila kebanyakan tingkahlaku adalah menghasilkan tingkah laku sebaliknya dan tidak berfungsi dengan baik. Sesetengah klien resistance enggan untuk membuat keputusan, cetek dalam deal dengan masalanya dan mengambil apa-apa tindakan untuk menyelesaikan masalahnya dendan kata lain, klien melakukan apa yang kaunselor cakap. Ciri-ciri resistant ini merujuk kepada halangan yang diwujudkan oleh klien yang boleh menyekat atau menghalang proses kaunseling untuk terus berjalan lancar. Resistant ini juga merujuk kepada klien yang tidak mahu menerima perubahan (Gladding, 2000).

Ahli-ahli teori dalam kaunseling dan psikoterapi mempunyai pandangan yang berbeza mengenai kluien resistance. Didalam perspektif psikodinamik, mereka melihat klien resistance sebagai satu cara menghalang personaliti yang tidak sedar menjadi sedar. Resistance jenis ini merupakan resistance intrapsikik dalam diri individu. Ia berlaku apabila klien menahan dirinya daripada dorongan yang bertentangan atau ketika berhadapan dengan konflik dalaman (Hough,2002).

Sebagai contoh; seorang suami yang ingin berkahwin dua. Dia akan mengatakan bahawa; “ dia tidak mahu untuk menceraikan isterinya sebab dia masih lagi sayang terhadap isterinya tetapi dalam masa yang sama dia mahu berkahwin dengan perempuan lain ”. Disini telah wujud satu keadaan ketidaksamaan dalam diri klien yang menjadi konflik kepadanya.

Secara umumnya, tingkah laku klien resistance boleh menggagalkan proses kaunseling. Dalam situasi berhadapan dengan klien resistance, kaunelor perlu bijak menggunakan kaedah-kaedah tertentu (Mansur Abdullah,1993). Beberapa contoh tingkah laku klien resistance yang biasa dihadapi oleh kaunselor ialah ;
a) Klien enggan bercakap
b) Klien tidak memberi kerja sama
c) Klien tidak menepati janji
d) Klien terlalu kerap menggunakan helah bela diri
e) Klien memanipulasikan kaunselor
f) Klien mengubah atau tidak menepati matlamat awal
g) Klien lambat datang ke sesi kaunseling.

Menurut Sack (1988) didalam buku Counseling a comprehensive profession, yang paling banyak atau sering kali klien jenis resistance cakap dengan kenyataan yang mudah iaitu “ saya tidak tahu ”. Tindakbalas seperti ini akan menyebabkan kaunselor susah untuk bergerak pada peringkat seterusnya (Gladding, 2000).
Otani (1989) didalam buku Counseling a comprehensive profession, mencadangkan empat kategori untuk klien resistance : amount of verbalization, content of message, style of communication and attitude toward kaunselor and counseling session. Sebanyak 22 bentuk klien resistance termasuk didalam kategori ini (Gladding, 2000).

Matlamat Kaunseling

Kaunseling mempunyai matlamat yang jelas iaitu:
1 Membantu klien bertanggunjab keatas dirinya.
2 Memperbaiki imej diri yang negatif.
3 Mengajar klien menyesuaikan diri dengan keadaan.
4 Mempermudahkan atau menggerakkan perubahan tingkah laku.
5 Membantu klien menjadi lebih produktif.
6 Membimbing klien mencari dan memupuk sumber dalaman.
7 Mempertingkatkan kemampuan klien membuat keputusan.
8 Membantu klien menguruskan masalah yang ‘belum selesai’ dalam hidupnya.

Membantu Klien Bertanggungjawab ke atas Dirinya
Melalui sesi kaunseling, klien diajar bertanggungjawab atas diri sendiri. Sifat ‘lepas tangan’ tidak akan mendatangkan hasil yang baik. Klien yang bertanggugjawab keatas dirinya akan berusaha sambil berhati-hati dalam mengatur dan merancang perjalanan hidupnya. Seandainya timbul sebarang masalah, klien akan bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri dan tidak akan menyalahkan orang lain.

Memperbaiki Imej Diri yang Negatif
Imej diri yang negatif merupakan halangan bagi klien untuk mencapai cita-cita atau membuat sebarang tindakan. Klien seperti ini akan menyekat perkembangan dan penggunaan potensi dirinya. Kaunselor akan membimbing klien membentuk imej yang positif. Antara lain, klien belajar memupuk ciri-ciri yang baik dan mengurangkan ciri-ciri yang negatif. Imej diri yang positif menandakan kestabilan personaliti.

Mengajar Klien Menyesuaikan Diri dengan Keadaan
Penyesuaian diri sama ada dengan orang lain atau persekitaran amat penting. Klien yang tidak tahu atau tidak mahu belajar menyesuaikan diri akan mengalami banyak konflik. Klien perlu sedar bahawa dia tidak boleh mengharapkan orang lain atau persekitaran berubah terlebih dahulu. Ada kalanya orang lain atau persekitaran tidak akan berubah. Maka apa yang penting di sini ialah klien belajar menyesuaikan diri degan keadaan sebagai usaha mengurangkan ketegangan dan konflik.

Mempermudahkan atau Menggerakkan Perubahan Tingkah Laku
Ada kalanya, tingkah laku yang sedia ada menjejaskan perjalanan hidup klien. Tingkah laku perlu disesuaikan dengan ‘siapa’ klien berinteraksi, bila, tujuan dan situasi di mana klien berada. Kaunselor akan mengajar klien membuat perubahan tingkah laku yang mampu dilakukannya. Perubahan tingkah laku tidak semestinya besar. Ia boleh merupakan perubahan yang kecil. Faktor yang lebih penting ialah klien apat menguruskan dan mengawal perubahan yang berlaku. Perubahan ini pula biarlah berkekalan.

Membantu Klien Menjadi Lebih Produktif
Kaunselor membimbing klien supaya menyedari bahawa hidup ini tidak statik. Apa yang penting ialah klien perlu berusaha sedaya upaya seandainya dia ingin hasil yang memuaskan. Klien tidak boleh berdiam sahaja sambil mengimpikan satu kehidupan yang berkesan dan memuaskan.

Membimbing Klien Mencari dan Memupuk Sumber Dalaman
Kaunseling menyedarkan klien bahawa setiap manusia mempunyai kelebihannya tersendiri. Klien sering tidak mempedulikan sumber dalaman yang dimilikinya dan seterusnya mengakibatkan situasi helplessness. Klien yang menggunakan sumber dalaman akan berasa bahawa dia boleh mengawal perjalanan hiupnya (setakat yang termampu olehnya).

Mempertingkatkan Kemampuan Klien Membuat Keputusan
Klien sering mengelakkan diri daripada membuat keputusan. Ini kerana tugas dan proses membuat keputusan bukanlah perkara yang menyeronokkan atau menyenangkan. Banyak masalah timbul kerana klien tidak memberi kata putus. Kaunselor membimbing klien membuat keputusan. Klien akan menimbang sendiri beberapa keputusan. Keputusan yang matang memerlukan klien mengambil kira faktor pengorbanan peribadi, masa, tenaga, wang ringgit dan sebagainya (George & Cristiani, 1990). Klien juga akan diajar bagaimana menggunakan sumber yang wujud dalam persekitaran untuk membuat keputusan yang baik.

Membantu Klien Mengurus Masalah yang ‘Belum Selesai’ dalam Hidupnya
Memang benar tidak semua manusia akan mengalami masalah seandainya konflik yang berlaku pada masa dahulu tidak diatasi. Namun, kemungkinan besar wujud keadaan di mana kelemahan seperti kekeliruan, kerunsingan, kemarahan dan salah faham lahir kerana konflik (sama ada kecil atau besar) yang berlaku pada masa dahulu perlu dilihat kembali, diatasi atau dihadapi. Tugas kaunselor di sini adalah untuk membimbing klien melalui proses ini.

Definisi Kaunseling

Kaunseling secara umumnya dilihat sebagai satu proses menolong seseorang yang mengalami masalah melalui perbincangan secara peribadi antara klien dan kaunselor. Menurut Zuraidah(2001), istilah kaunseling digunakan oleh individu dalam profesion kaunseling untuk menggambarkan satu jenis proses menolong yang khas. Kaunseling memfokus kepada kesedaran kendiri klien, minat, sikap dan matlamat dan bukan sekadar bergantung kepada maklumat umum atau perlakuan yang dilihat. Biasanya dalam sesi kaunseling, seorang kaunselor akan menggunakan potensi yang ada dalam diri klien untuk selesaikan masalah yang dihadapi oleh. Oleh itu, proses menolong yang berlaku dalam sesi kaunseling biasanya berdasarkan teori-teori yang telah dibuktikan kesahihannya dan bukan sekadar nasihat-nasihat biasa. Selain itu, dalam sesi kaunseling juga terdapat kemahiran-kemahiran khas bagi membolehkan sesi kaunseling berjalan secara teratur dan sekali gus dapat menangani masalah klien secara professional.

Definisi oleh Zuqraidah ini seqlqaqrqqas dengan konsep kerahsiaan dalam kaunseling di mana setiap yang berlaku dalam sesi kaunseling hanyalah antara klien dan kaunselor sahaja. Seorang kaunselor perlu menyimpan rahsia klien mereka agar kepercayaan klien terhadap kaunselor tidak tergugat.

Kaunseling bertujuan memberi nasihat kepada individu yang dikenali sebagai klien. Menurut Hilton, dalam BAC(1991) kaunseling didefinisikan sebagai proses menolong yang sistematik berasaskan kemahiran-kemahiran dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh kaunselor dalam perhubungan untuk memudahkan pengetahuan diri, penerimaan emosi dan tumbesaran dan perkembangan optima sumber individu, (Davies,1997). Pada keseluruhannya, matlamat kaunseling adalah untuk memberikan peluang ke arah kehidupan yang lebih puas kepada individu. Ini bermakna menurut Hilton, kaunseling adalah untuk membantu individu menikmati kehidupan yang lebih selesa dan sejahtera dengan mengembangkan potensi atau kelebihan-kelebihan yang ada pada klien melalui kemahiran-kemahiran tertentu dalam kaunseling. Seorang kaunselor adalah untuk memberi jalan bagi memudahkan klien bekerja dalam jalan yang menepati nilai-nilai klien, sumber individu dan kapasiti untuk keazaman diri. Hal ini bermakna, kaunselor perlu membantu klien mencapai matlamat mereka mengikut saluran yang sebenar dan bersesuaian dengan potensi dan kelebihan yang ada pada diri klien tersebut. Tetapi kauselor bukan memberikan penyelesaian terhadap masalah klien. Di dalam membantu klien menyelesaikan masalah mereka, seorang kaunselor harus menggunakan kemahiran-kemahiran asas dalam kaunseling seperti kemahiran temuduga dan intervensi bagi mencari punca masalah klien. Kemahiran-kemahiran inilah yang dimaksudkan oleh Hilton dalan definisinya tentang kaunseling.

Menurut British Association For Counselling(BAC) lagi, apabila seseorang individu menggunakan dengan kerap atau kadang-kadang watak sebagai kaunselor, memberi masa, tumpuan dan rasa hormat terhadap seseorang atau orang lain semasa menjadi penasihat kepada klien itu juga didefinisikan sebagai kaunseling. Hal ini bermaksud apabila seseorang individu yang diiktiraf mempunyai rasa hormat terhadap klien dan sepenuh masanya adalah membantu klien tersebut maka itu dikira sebagai kaunseling menurut BAC. Perasaan hormat kepada klien merupakan salah satu etika dalam kaunseling. Oleh itu, definisi oleh BAC ini juga boleh diguna pakai dalam menerangkan apakah sebenarnya kaunseling itu dan kandungan di dalamnya.

Selain itu, menurut American Personnel and Guidance(APGA) kaunseling juga didefinisikan sebagai penggunaan prosedur kaunselor dan tingkah laku sains yang berkaitan untuk membantu dalam mempelajari cara menyelesaikan masalah atau membuat keputusan berkaitan dengan kerjaya, perkembangan peribadi, perkahwinan, keluarga, atau lain-lain kerisauan interpersonal. Seorang kaunselor menggunakan prosedur-prosedur dalam kaunseling untuk membantu klien mereka, kerana setiap masalah yang dirujuk perlu diselesaikan tanpa ada masalah berbangkit di kemudian hari.

Latar belakang kaunseling di Malaysia

Sesungguhnya, bimbingan dan nasihat telah lama bertapak dalam diri masyarakat melayu. Ini adalah dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat melayu yang saling tolong menolong diantara satu sama lain. Bimbingan dan kaunseling memainkan peranannya sejak Tanah Melayu bergelar Malaya lagi. Dalam berita Bimbingan dan Kaunseling yang diterbitkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pernah mencatat bahawa usaha dalam bimbingan dan vokasional di Malaya telah bermula sejak tahun 1939, dimana satu buku bertajuk ‘ A Guide to Career in Malaya for parent’s, teachers and pupils’ telah dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri-Negeri Selat dan Negeri Melayu Bersekutu. Profesion kaunseling berkembang dan tersebar selepas tercetusnya Perang Dunia ke-2 sehingga tahun 1959.

Pada tahun 1960,Kementerian Pelajaran telah mengeluarkan surat pekeliling berkenaan dengan bimbingan dan kaunseling. Pada tahun 1961, Kementerian Buruh telah mengeluarkan sebuah buku bertajuk ‘ Handbook Facilities in the Federation of Malaya’. Terdapat banyak panduan pekerjaan dan kerjaya diterangkan. Sebuah Jawatankuasa Penyelaras Bimbingan dan vokasional ditubuhkan dan jawatankuasa ini telah memanggil seorang pakar rundingan dari luar Negara yang bernama Russel K. MacKenzie yang merupakan seorang pakar Rancangan Colombo untuk membantu kerajaan mengembangkan bimbingan dan kaunseling di Malaysia. Beliau telah melatih beberapa orang pengelola dari jabatan-jabatan pendidikan negeri berkenaan dengan aspek bimbingan. Hasil dari latihan tersebut,Dewan Bahasa dan Pustaka telah menghasilkan sebuah buku panduan yang bertajuk ‘ Perkhidmatan dan Panduan di Sekolah ’ pada tahun 1966.

Beberapa perintah am telah dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia seperti Surat Pekeliling KP 5209/30/(30) yang mengarahkan Pengarah Pelajaran Negeri supaya semua guru besar memberikan kemudahan tempat bagi aktiviti bimbingan dan panduan di sekolah masing-masing. KP 5209/35/(40) pula, telah mewajibkan setiap sekolah rendah dan menengah melantik seorang guru bimbingan. Surat Pekeliling KP5209/30/(13) serta Surat Pekeliling Ikhtisas bil. 5/1976,menggesa kepada semua Pengarah Pelajaran di seluruh negeri bagi mewajibkan penubuhan kegiatan kerjaya dan panduan di setiap sekolah. Beberapa kemudahan seperti bilik darjah, guru khas yang mengelolakan tugas-tugas dalam membimbing kerjaya pelajar di setiap sekolah.

Pada tahun 1969,hasil usaha sama dengan UNICEF, seramai 275 orang guru telah dipilih bagi menghadiri satu kursus yang di anjurkan oleh UNICEF bagi memberi pendedahan mengenai bimbingan selama enam hari di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras. Kementerian turut menjalankan satu seminar selama tiga hari berhubung dengan panduan dan bimbingan kerjaya di Sekolah Menengah Bukit Bintang, Petaling Jaya. Kelemahan disini ialah, usaha dalam menerapkan bimbingan dan kaunseling hanya tertumpu pada sekolah-sekolah yang berada di pusat-pusat bandar sahaja tetapi,sekolah –sekolah di bahagian pendalaman terus ketinggalan kerana kurangnya pendedahan mengenai dasar kerajaan ini.

Beberapa garis panduan telah diperkenalkan kepada para guru bimbingan bagi memudah serta memberikan kesan yang baik kepada tugas Guru-guru bimbingan. Guru-guru bimbingan ini juga telah atau hendaklah dilonggarkan daripada bebanan tugas kepada tidak lebih daripada 25 waktu seminggu serta terkecuali daripada segala kegiatan kumpulan yang lain. Ini membolehkan guru-guru bimbingan ini menumpukan sepenuhnya kepada tugas membimbing pelajar dalam hal-hal kerjaya. Dalam Surat Pekeliling KP 5209/35/(4) juga telah menyenaraikan 11 garis panduan tugas guru bimbingan.

Walaupun guru-guru bimbingan telah diberikan kelonggaran dan kemudahan, terdapat juga masalah yang dihadapi iaitu kekurangan guru di kawasan-kawasan luar bandar yang memaksa guru bimbingan ini untuk mengajar dalam akademik. Selain itu, kurangnya panduan yang secukupnya serta penerangan yang jelas dalam melaksanakan tugas membimbing di kalangan guru bimbingan merupakan satu masalah dalam mencapai matlamat dalam usaha membimbing pelajar. Kesedaran akan pentingnya kaunseling telah bercambah apabila sekumpulan ahli akademik dan pensyarah psikologi telah menubuhkan satu persatuan iaitu Persatuan Bimbingan Vokasional Malaysia (MAVOGA) yang dipengerusikan oleh Datuk Yeap Kee Aik pada tahun 1973. Persatuan ini membantu para pelajar dalam hal-hal vokasional serta membimbing mereka mencari pekerjaan dan kerjaya yang sesuai.

Pada tahun 1979, Persatuan Kaunselor Malaysia (PERKAMA) telah ditubuhkan yang berpusat di Institut Teknologi MARA,Shah Alam. Beberapa pertubuhan lain juga yang turut menjalankan khidmat kaunseling seperti BeFrienders dan Woman Aids. Galakan mengenai kaunseling kini semakin menonjol dimana beberapa buah institusi pengajian tinggi turut membekalkan para kaunselor. Maktab Perguruan Ilmu Khas mengendalikan kursus yang bertaraf sijil selama setahun untuk para kaunselor di sekolah. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pula,menyediakan kursus peringkat diploma dan Universiti Putra Malaysia (UPM) pada peringkat ijazah. Ini merupakan satu perkembangan yang baik untuk khidmat kaunseling di Malaysia.

Kecelaruan Tidur

>> Kecelaruan tidur boleh didefinisikan sbg btk gangguan tidur yg meliputi
-kesukaran utk masuk tidur
-sering bangun pada tengah mlm
-msuk tdur pd waktu tdk sesuai

>> Ramai manusia mengalami kecelaruan tidur dan mereka yg menderitainya jarang sekali berusaha utk mendapatkn pertolongan.

# KATEGORI KECELARUAN TIDUR

1) DYSSOMNIAS
- Insomnia
- Narcolepsy
- Sleep Apnea

2) PARASOMNIAS
- Night Terror
- Nightmare

*INSOMNIA*

~ Insomnia ialah mereka yang merasakan tidak cukup tidur/tidak dapat tidur nyenyak di malam hari dan kurang aktif/bertenaga di siang hari.
~ Seringkali penderita terbangun lebih cepat dari yang diinginkannya dan tidak dapat kembali tidur.
~ Gangguan tidur insomnia merupakan gangguan yang belum serius jika anda alami kurang dari sepuluh hari.

~ Simptom Insomnia

a) Kesukaran utk tidur.

b) Terjaga di pertengahan malam.

c) Terjaga drp tidur pada waktu begitu awal.

d) Berasa gelisah.

~ 3 Jenis Insomnia:

a) Insomnia sementara - kesulitan tidur hanya bbrpa mlm.

b) Insomnia jangka pendek - 2@4 minggu mengalami kesulitan tidur.

*Kedua2 jns insomnia ini biasanya menyerang org yg sdg mengalami stress & sindrom Jet-lag.

c) Insomnia kronik - kesulitan tidur yang dialami hampir setiap malam selama sebulan @ lebih.


~ Cara mengatasi Insomnia

1. Sblm tidur, mandi dgn air panas & minum segelas air panas.
2. Jgn gunakan katil utk perkara-perkara lain kecuali tidur.
3. Selalu bersenam ttpi jgn buat sblm tidur.
4. Jgn memaksa diri utk tidur.
5. Hanya pergi tidur apabila sudah mengantuk.
6. Jgn hisap rokok, jauhi alkohol & kafein.
7. Tenangkan fikiran sebelum tidur; mendengar muzik @ membaca novel.


*NARCOLEPSY*

~ Merupakan gesaan yg kuat utk tidur.
~ Gesaan ini begitu kuat sehinggakan terdapat individu yg tidur ketika sedang berdiri @ bercakap.
~ Mereka terus mempunyai mslh ini terus ke peringkat tidur REM & tdk melalui proses2 sebelumnya.

~ Simptom Narcolepsy
a) terlebih tidur
b) mimpi yg amat
c) otot tiba2 menjadi lemah
d) tidur apabila rasa marah/gembira
e) lumpuh semasa tidur

~ Cara mengatasi Narcolepsy

1. Mengawal masa tidur.

2. Elakkan drp pekerjaan yg m’gunakan pemanduan bg perjalanan jauh.

3. Lelap sebentar.


*SLEEP APNEA*

~ Merupakan kecelaruan tidur di mana individu berhenti drp bernafas krn saluran pernafasan gagal terbuka @ krn proses otak yg terlibat dlm pernafasan gagal utk berfungsi dgn betul.
~ Org yg mengalami apnea mengalami kejutan drp tidur dgn tujuan agar mrk dpt bernafas dgn betul.
~ Pada siang hari mrk ini biasanya merasa mengantuk krn tdk dpt tidur lena di mlm hari akbt gangguan apnea.
~ Dengkuran ringan- dgn suara halus & berlangsung terus-menerus. Ini biasanya terjadi pd fasa awal tidur & umumnya merupakan tanda kepenatan.
~ Dengkuran keras- terputus-putus, serta diikuti hentakan nafas yg dlm. Patut berwaspada krn berisiko merosakkn organ-organ dalaman.

~ Simptom Sleep Apnea;-
a) Dengkuran yg kuat @ tdk normal.
b) Sering merasa mengantuk pd siang
hari.
c) Sering terjaga dr tidur pd waktu
mlm.
d) Tdk dpt bernafas semasa tidur secara
berulangan.
e) Rasa sakit kepala pd waktu pagi
f) Lemah dlm peringatan

~ 3 jenis Sleep Apnea;-)

a) Obstructive Apnea
- ia terjadi apb terdapat halangan yang amat
pada laluan udara dan kekurangan aliran udara
walaupun otot respirasi adalah aktif.

b) Central Apnea
- ia berlaku apb laluan udara masih terbuka
tetapi otot diafragma & dadah berhenti
bertugas.

c) Mixed Apnea
- berlaku apabila seseorang itu mendapat central
apnea & diikuti dgn obstructive apnea
jangka masa panjang.


~ Punca2 Sleep Apnea

Golongan dewasa :
1.obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) atau gangguan nafas obstruktif ketika tidur.

2.Gejala-gejala khas OSAS -sering berganti posisi tidur, mimpi buruk, sering terbangun pd mlm hari dgn jantung berdebar. Saat bangun pagi, biasanya penderita merasa tdk cukup tidur & kurang segar. Selain itu, penderita juga bangun pagi dgn serba salah, mulut kering & sakit kepala.

Golongan kanak-kanak :
1. Disebabkan Sindrom Kematian Mengejut Bayi (SIDS)- bayi mengalami muntah & cirit-birit dua minggu sblm meninggal dunia akibat SIDS

2. Berkaitan dgn ketidakstabilan & ketidakmatangan pd bahagian otak (brain stem) utk meregulasi sistem kardiorespiratori.

3. Mengikut teori, bayi yg mempunyai pernafasan abnormal ketika tidur, seperti nafas yang terhenti-henti, lebih berisiko untuk mendapat SIDS. Faktor epidemiologi- kedudukan bayi ketika tidur sprt tidur tertiarap, bayi yg tidur di antara ibu bapa, yang dikelilingi bantal lembut, tidur di atas tilam atau kusyen lembut.

~ Cara mengatasi Sleep Apnea;-

1.Kurangkan berat badan.

2.Ikut masa tidur. Jgn terlampau tidur dari masa yg ditetapkan.

3.Sekiranya berlaku pd peringkat kanak-kanak -kaedah ‘crib monitoring’ & ‘sleeping position’

4.Jgn guna bantal lembut sbg penghadang di sekeliling katil @ tmpt tidur bayi.

5.Jgn guna alas tilam plastik krn ia boleh melekat ke muka bayi & menyebabkan bayi lemas.

6.Jgn penuhkan katil bayi dgn bantal, alat permainan lembut atau selimut tebal.
Jgn tutup muka bayi dgn selimut.

7. Apabila menggunakan cadar, pastikan ia dipasang tegang & tdk menggelember krn dikhuatiri boleh menutup muka bayi.


*NIGHT TERRORS*

~ Terjaga secara tiba-tiba dgn jeritan kuat & rasa takut yg amat sangat.
~ Semasa sleep terror, seseorang biasanya akan terjaga lalu duduk di atas katil dgn muka yg takut.
~ Slps jeritan yg amat kuat, seseorang itu akan cuba utk melarikan diri dr tmpt mereka tidur. Ia berlaku lebih kurang 15mt.
~ Mereka yg mengalami sleep terror sukar utk masuk tidur dlm masa yg singkat.
~ Sleep terror lebih kerap berlaku pada kanak2 berbanding org dewasa.

~ Punca2 Night Terror;-

1. Masalah kecelaruan personaliti.

2. Keletihan yg amat sangat.

3. Penagih dadah.

~ Cara mengatasi Night Terror;-

1. Jgn terlalu tertekan dgn mengingati peristiwa kehidupan lampau.

2. Beri galakan kpd mrka dgn kata-kata yg dpt memberanikan diri mereka.

3. Mendengar muzik yg menyenangkan hati sblm tidur.


*NIGHTMARE*

~ Merupakan mimpi yg menakutkan shgga membgnkan org yg bermimpi drp tidur REM.
~ Kandungan mimpi buruk terdiri drp adegan2 bhya spt dikejar binatang buas, dirompak, dibunuh @ dicampakkan ke dlm gaung.
~ Mimpi buruk adlh pglmn biasa.

~ Punca2 Nightmare;-

1. Selalu ditakuti oleh org lain.

2. Mengalami tekanan.

3. Pengaruh media massa.


~ Cara mengatasi Nightmare;-

1. Ibu bapa hendaklah pastikan mrk dpt pergi ke tempat anaknya apabila anaknya menangis pd
waktu mlm.

2. Tinggal bersama anak-anak sehingga mrk beristirehat & bersedia utk tidur.

3. Ibu bapa cuba mengelakkan anak-anak mrk drpd berlaku masalah ini.

Sejarah Kaunseling

PENGENALAN

Kaunseling adalah satu profesion yang jelas dan nyata. Ia berkaitan dengan kebajikan, pembangunan, dan membantu orang yang kurang berfungsi. Ini adalah berdasarkan prinsip dan definisi yang berkembang pada awal hingga kini. Menurut Governing Council of the American Counseling Association (ACA), praktis profesion kaunseling adalah berkait dengan kesihatan mental, psikologikal, dan prinsip pembangunan manusia melalui kognitif, intervensi, strategi menyediakan kebajikan, pertumbuhan personal atau pembangunan dalam pekerjaan dan juga patologi. Esei ini membincangkan sejarah awal kaunseling dan faktor-faktor mempengaruhi perkembangan profesion kaunseling supaya kita dapat lebih memahami tentang akar profesion kaunseling.

Antara 1800:

Pada tahun 1800, beberapa pergerakan pembaharuan berlaku serentak dan akhirnya mempengaruhi perkembangan profesion kaunseling. Pekerja sosial yang bekerja dengan orang miskin; doktor penyakit jiwa yang cuba mengesankan perubahan dalam rawatan sakit jiwa; pendidik ingin menggunakan cara mengajar yang lebih berperikemanusiaan (Dewey, 1956; Dykhuizen, 1973; Neukrug, 1994). Pelbagai pergerakan pembaharuan ini telah membentuk satu semangat di Amerika Syarikat dimana masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk membantu orang lain dan menggunakan kaedah berperikemaunusiaan yang baru untuk individu yang memerlukan pertolongan.
Pada akhir abad ke-18, bermulanya pergerakan vokasional bimbingan dan akhirnya menubuhkan profesion kaunseling. Pada masa ini bermulanya Revolusi Industri, pergerakan pembaharuan kebajikan sosial, dan peningkatan imigresen di sekitar Bandar timur laut (Aubrey, 1984). Pada umumnya, kebanyakan pelopor dan pembaharu sosial telah melibatkan diri dalam vokasional bimbingan atau kebajikan kanak-kanak dengan mengajar pengetahuan moral dan menyelesaikan hubungan dalaman dan luaran individu kepada mereka (Nugent, 2000).

Pembentukan makmal sains di Eropah dan Amerika Syarikat T dalam menguji telah bertambah minat pada diri sendiri. Ujian kecerdikan Alfred Binet terbentuk pada tahun 1896 untuk membantu individu dan institusi dalam membuat keputusan. Sejumlah alatan penilaian kecerdikan telah digunakan dalam vokasional kaunseling dan ia adalah sebagai satu tanda permulaan profesion kaunseling (Williamson, 1964).

Psikoanalisis dan pembentukan psikoterapi adalah penting kepada penubuhan profesion kaunseling. Pada masa 1800, berlaku perubahan besar dalam perubatan. Individu mencabar fahaman bahawa mental jiwa adalah disebabkan oleh hantu atau organik dalam alam semulajadi. Kegunaan terapeutik hipnosis dijumpai dan, dengan itu, ramai individu meletakkan masalah emosi sebagai faktor psikologikal ketidaksedaran (Ehrenwald, 1976). Freud adalah orang pertama membentuk teori yang komplek itu untuk menerangkan masalah emosi. Beliau dan pelajarnya telah membuat id, ego, superego, bawah sedar dan perkembangan psikoseksual umum. Cara ‘psikologikal’ baru yang melihat dunia ini telah mempengaruhi kewujudan bidang psikologi.

Antara 1900:

Tahun ini telah membawa vokasional bimbingan yang sistematik, satu pendekatan yang menyeluruh kepada vokasional bimbingan. Jesse B. Davis (1871-1955) adalah orang pertama membentuk program bimbingan yang sistematik di sekolah awam (Aubrey, 1977; Brewer, 1942). Pada tahun 1907, di Grand Rapids, Michigan, Sekolah Sistem, beliau mencadangkan guru karangan bahasa Inggeris perlu mengajar kurikulum bimbingan supaya mencapai matlamat membina sikap baik dan elak membuat masalah. Dengan pengaruh daripada pendidik lain, Davis percaya bahawa bimbingan yang sempurna dapat merawati penyakit sosial Amerika Syarikat pada masa itu (Davis, 1914).

Frank Parson (1859-1908) yang dikenali sebagai ‘Bapa Bimbingan’ mempunyai pengaruh yang besar atas kaunseling kini (Ginter, 2002, p. 221) dan vokasional bimbingan di Amerika Syarikat (McDaniels & Watts, 1994). Beliau adalah orang yang luar biasa dan cerdik dalam vokasional bimbingan sistematik peringkat sekolah dan kebangsaan; beliau dapat nampak kepentingan kaunseling individu; dan berpendapat bahawa kerjasama dalam masyarakat adalah lebih penting daripada persaingan dan kasih sayang dapat menggantikan ketamakan (Jones, 1994). Beliau terkenal dengan menjumpai vokasional biro Boston pada 1908, satu langkah besar menginstitusikan vokasional bimbingan.

Clifford Beers (1876-1943) telah memasuki hospital sebab penyakit skizofrenia (Kiselica & Robinson, 2001). Beliau mendapati keadaan dalam institusi mental amat teruk dan dengan itu mendedahkannya dalam buku A Mind That Found Itself pada tahun 1909 dan menggunakannya sebagai platform untuk membina kemudahan kesihatan mental yang lebih baik dan membuat pembaharuan dalam rawatan penyakit mental. Tindakan beliau telah memberi dorongan atas pergerakan mental jiwa di Amerika Syarikat. Selepas Perang Dunia I, sesetengah psikologis menawarkan perkhidmatan kepada orang yang mempunyai masalah psikologikal akibat daripada perang dunia. Akhirnya, rawatan telah membawa perubahan kepada individu dan perluasan klinik kesihatan mental.
Antara 1910:
Dengan permulaan satu orientasi teoritikal dan pertubuhan perbadanan bangsa, Perbadanan Vokasional Bimbingan Kebangsaan (NVGA) telah ditubuhkan pada tahun 1913. Semasa Perang Dunia I, ‘kaunseling terkenal semasa tentera mula menggunakan ujian dan latihan penempatan sejumlah besar ahli tentera’ (Hollis, 2000, p. 45). Penilaian keupayaan telah digunakan atas asas large-scale kerana ujian ini telah digunakan atas tentera Alfa dan Beta untuk menentukan kecerdikan mereka. Ujian ini merevolusikan vokasional kaunseling dan dapat digunakan untuk menunjukkan emosi mereka yang mengganggu individu. Kejayaan large-scale ini telah berkembang dan bersesuaian dalam sekolah, perniagaan dan industri (Drummond, 1996). Dalam pertengahan abad ke-20, ujian untuk menimbang kognitif keupayaan, keminatan, kecerdikan, dan personaliti adalah umum kerana banyak daripada ujian ini dapat mencari cara dalam semua jenis latihan kaunseling. Ia menjadi pergerakan yang popular dan merupakan penubuhan awal pada asas kaunseling.

Antara 1920:

Teori pendidikan yang progresif dan kerajaan menggunakan perkhidmatan bimbingan dengan veteran telah mempenaruhi profesion kaunseling. Pembentukan pusat kaunseling perkahwinan dan keluarga yang pertama pada tahun 1929 dengan kesan peristiwa Abraham dan Hannah Stone.

Antara 1930:

Great Depression mempengaruhi pengkaji dan pengamal dalam universiti dan vokasional seting untuk menekankan strategi pertolongan dan kaedah kaunseling yang berkaitan dengan pekerjaan (Ohlsen, 1983). Teori kaunseling yang pertama dibentuk oleh E. G. Willimson (1900-1979) di Universiti Minnesota. Beliau mengubahsuaikan idea Parson dan menekankan pendekatan counselor-centered dalam Minnesota point of view dan trait-factor counseling. Pendekatan pragmatik beliau menekankan kemahiran pengajaran, penguasaan, pengaruh kaunselor (Williamson, 1939). Beliau berfikir bahawa tugas kaunselor adalah untuk memastikan kekurangan pengetahuan atau kemahiran yang ada pada klien dan kemudiannya menetapkan satu prosedur untuk membetulkan masalah tersebut. Pada tahun 1932, John Brewer mengumumkan setiap guru perlu meletakkan bimbingan sebagai satu subjek dalam kurikulum. Pada masa ini, kerajaan Amerika Syarikat juga lebih melibatkan diri dalam bimbingan dan kaunseling.

Antara 1940:

Pendekatan humanistik Carl Rogers (1902-1987) telah merevolusikan praktis kaunseling dengan cepat. Pendekatan humanistik, kepentingan klien, non-directive kepada individu dapat dilihat dalam tempoh-pendek, lebih berperikemanusiaan, lebih jujur, dan lebih berdikari terhadap klien. Pada awal tahun ini, penerbitan buku Kaunseling dan Psikologi memberi kesan major atas profesion kaunseling (Rogers, 1942). Rogers dan lain-lain dalam pembangunan humanistik kaunseling dan pendidikan telah memberi dorongan besar kepada kaunseling dengan berpindah dari satu orientasi vokasional bimbingan kepada satu yang lebih luas dasarnya. Pendekatan Rogers telah meningkatkan fokus pada kebebasan personal dan autonomi selepas Perang Dunia II (Aubrey, 1977) dan revolusi beliau mempunyai kesan besar atas bidang kaunseling dan psikologi.

Dengan kedatangan Perang Dunia II, kerajaan Amerika Syarikat memerlukan kaunselor dan psikologis untuk bantu dalam memilih dan melatih tentera dan industri (Ohlsen, 1983). Perang tersebut telah membawa satu pandangan baru terhadap lelaki dan wanita kerana wanita terpaksa bekerja semasa krisis perang dan sumbangan mereka terhadap pekerjaan adalah dalam keadaan baik di Amerika Syarikat. Peranan jantina dalam pekerjaan tradisional mula dipersoalkan dan kebebasan persona juga ditekankan.

Antara 1950:

Masa ini memberi kesan yang paling besar atas kaunselor. Pendekatan moralistik beralih kepada humanistik, orientasi non-directive. Peristiwa tersebut secara relatifnya telah mempengaruhi sejarah kaunseling. Perbadanan Keahlian dan Bimbingan Amerika Syarikat (APGA) terbentuk pada tahun 1952 dengan tujuan menyatukan mereka yang berminat dalam bimbingan, kaunseling, dan masalah diri. Ia adalah satu organisasi “berkenaan dengan pendidikan dan bimbingan vokasional serta aktiviti kakitangan lain” (Harold,1985, p.4). APGA adalah organisasi yang menarik berbanding dengan organisasi profesion lain kerana ia tidak menguatkuasakan taraf keahlian (Super, 1955).
Pembentukan Pembahagian Psikologi Kaunseling (Division 17) pada tahun 1952 adalah sebab ahli-ahli Perbadanan Psikologikal Amerika Syarikat (APA) lebih berminat berkhidmat dengan populasi ‘normal’ daripada perlunya psikologis klinikal (Whiteley, 1984). Super (1955) membezakan antara psikologi kaunseling dengan psikologi klinikal iaitu psikologi kaunseling adalah lebih berkait dengan pertumbuhan dan perkembangan normal manusia dan dipengaruhi oleh vokasional kaunseling dan psikoterapi humanistik.

Pada masa 1957, Soviet Union berjaya melancarkan satelit Sputnik I. Pelancaran daripada satelit Rusian telah mendorong kongres National Defense Education Act (NDEA) dalam tahun 1958. Tujuan tindakan ini adalah untuk mengidentitikan kebakatan pelajar dengan cara saintifik dan secara keilmuan untuk membaiki pembangunan mereka. Ia membekalkan model Title V-A untuk menaikkan pangkat program kaunseling agar dapat membentuk institusi kaunseling dan bimbingan untuk melatih kaunselor.

Pada tahun 1950, teori baru telah wujud dan difokuskan. Teori tingkah laku seperti Desensitasi Bersistem daripada Joseph Wolpe, teori kognitif seperti terapi rational-emotif daripada Albert Ellis dan analisis transactional daripada Eric Berne. Teori pembelajaran, konsep kendiri daripada Donald Super dalam pembangunan pekerjaan telah memberi kesan yang baik atas pembangunan psikologi (Aubrey, 1977). Pada akhir dekad, jumlah dan kompleksiti teori berkaitan dengan kaunseling telah bertumbuh baik.

Tambahan sekolah menengah kaunseling, kolej pusat kaunseling selalu bermula sebagai pusat pentadbiran asas vokasional kaunseling selepas Perang Dunia II (Nugent, 1994). Terdapat satu aliran masuk kaunselor dan psikologis ke dalam agensi komuniti pada masa 1950. Kaunselor bertambah kakitangan dalam pusat vokasional pemulihan, bekerja dengan kedua-dua fizikal dan psikologikal yang diperlukan oleh individu terutamanya mereka yang dicederakan dengan serius pada masa Perang Dunia I dan II.

Antara 1960:

Perang di Vietnam, pergerakan hak civil, dan pergerakan wanita telah memberi kesan atas pembangunan psikologi. Ramai veteran dan keluarga mereka dari trauma perang Vietnam bertambahnya populasi keperluan kaunseling kesihatan mental. Pada tahun ini juga bertambahnya penyalahgunaan bahan dan kesedaran awam dengan masalah pada semua tahap umur. Masalah ini telah menyebabkan terbentuknya Pusat Tindakan Komuniti Kesihatan Mental pada tahun 1963. Ia memberi peluang kepada kaunselor pekerjaan yang pendidikan seting luar. Selain itu, kaunseling perkahwinan dan keluarga juga wujud dalam pusat ini sebab kadar penceraian semakin meningkat (Hollis, 2000). Kewujudan teori kaunseling daripada Dugald Arbuckle, Abraham Maslow dan Sidney Jourard adalah penting (Gladding, 2003) kerana ia menekankan perubahan kaunseling dari bersemuka satu-pada-satu kepada interaksi dalam kumpulan kecil.

Antara 1970:

Perkembangan kaunseling luar institusi vokasional bermula dengan cepat dalam tahun 1970 apabila pusat kesihatan dan agensi komuniti bermula ambil kaunselor sebagai pekerja. Sebelum masa ini, kebanyakan kaunselor bekerja di seting vokasional, biasanya sekolah awam. Kepelbagaian dalam pebangunan kaunseling telah membentuk konsep kaunseling yang baru. Banyak program komuniti kaunseling telah ditubuhkan dan kaunseling menjadi lebih umum dalam klinik kesihatan mental, hospital, program bantuan pekerja, hospital penyakit jiwa, dan pusat penyalahgunaan bahan. Pada tahun 1976, Perbadanan Kaunseling Kesihatan Mental Amerika Syarikat (AMHCA) ditubuhkan dimana ia menyatukan kaunselor kesihatan mental dalam satu persatuan profesional. Perkembangan program kemahiran pertolongan yang dimulakan oleh Truax dan Carkhuff (1967) serta Ivey (1971) adalah untuk mengajar kemahiran asas kaunseling kepada profesional dan bukan profesional. Kaunselor dapat mengajar kemahiran mereka kepada guru dan paraprofesional. Dalam pertengahan tahun ini, pendidikan program kaunseling memerlukan mengambil peperiksaan lesen psikologi (Ohlsen, 1983). Dalam tahun 1973, Perbadanan Pendidik Kaunselor dan Penyelia (ACES) telah merumuskan taraf untuk ijazah sarjana dalam kaunseling.

Antara 1980:

Standardidasi latihan dan pengizahan bermula pada awal dekad ini dan bertumbuh dengan kuat dalam tahun ini. Pada tahun 1987, Council for Accreditation and Related Education Programs (CACREP) mendapat keanggotaan dalam Council on Postsecondary Accreditation (COPE). CACREP mengstandardikasikan program pendidikan kaunselor kepada program master dan ijazah kedoktoran dalam bidang sekolah, komuniti, kesihatan mental, perkahwinan, dan kaunseling keluarga atau perkhidmatan personal untuk pelajar kolej. National Board for Certified Counselors (NBCC) dibentuk pada tahun 1983, bermula mengesahkan kaunselor pada taraf kebangsaan. Pada tahun 1984, NBCC juga membentuk taraf untuk mengesahkan kaunselor pekerjaan, sebagai kesannya, ramai individu menjadi kaunselor pekerjaan kebangsaan (NCCCs) (Herr, 1985). Akhirnya, dalam penyatuan dengan CACREP, National Academy of Certified Clinical Mental Health Counselors (NACCMHC) terus menentukan taraf praktis dan mengesahkan kaunselor dalam kaunseling kesihatan mental (Seiler, Brooks, & Beck, 1987; Wilmarth, 1985). Salah satu perubahan dalam bidang kaunseling semasa 1980 adalah pertambahan fokus pada multi-budaya kaunseling (Claiborn, 1991). Multi-budaya kaunseling dimasukkan dalam kurikulum agar dapat berkerja dengan pelajar dari pelbagai latar belakang dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran kaunselor.

Evolusi dalam kaunseling dalam tahun ini adalah satu profesion bantuan yang jelas atas kesan isu, pergerakan dan peristiwa. Pada tahun 1983, APGA telah mengubah nama kepada Perbadanan Kaunseling dan Pembangunan Amerika Syarikat (AACD). Kaunseling menekankan pertumbuhan dan pembangunan manusia. Terdapat pembentukan 5 tahap kehidupan Erik Erikson (Hamachek, 1988), dan satu pembangunan orang dewasa dan orang tua akibat daripada pembentukan Perbadanan Dewasa dan Pembangunan (AAAD). Peningkatan perhatian terhadap isu jantina dan kecenderungan seksual. Kajian Carol Gilligan pada pembangunan nilai moral atas wanita yang dapat mengenalkan teori feminis ke dalam arena kaunseling. Penekanan pada pembangunan moral manusia daripada teori Lawrence Kohlberg (1969) adalah berkait rapat dengan keupayaan kognitif dan empati (Bowman & Reeves, 1987). Berkerja dengan golongan etnik dan kebudayaan yang berbeza adalah difokuskan dalam isu multi-budaya yang ditekankan oleh Perbadanan Multibudaya Kaunseling dan Pembangunan (AMCD).

Antara 1990:

Pada awal tahun 1990 telah berlakunya krisis kewangan dalam ACA dengan hampir tertutup dan dalam tahun 1992, kaunseling termasuk dalam statistik sumber manusia penjagaan kesihatan yang bersatu dengan Pusat Perkhidmatan Kesihatan Mental dan Institut Kesihatan Mental Kebangsaan (Manderscheid & Sonnenschein, 1992). Jenis ini meletakkan kaunseling pada kesihatan mental khusus seperti psikologi, kerja sosial, penyakit jiwa. Kemahiran multibudaya kaunseling yang ditulis oleh Sue, Arredondo, dan McDavis (1992) adalah digunakan untuk mengkaunseling dengan golongan minoriti dan ketidakupayaan. Tambahan lagi, kaunselor menjadi lebih sedar terhadap kepentingan faktor sosial kepada pembangunan dan keutamaan kecelaruan mental dan kesihatan.

Antara 2000:

Dalam abad ini, profesion kaunseling dikesan oleh globalisasi dan teknologi. Akan tetapi, masyarakat masih menghadapi masalah sosial. Kaunselor memasuki kerja mereka dalam banyak populasi yang berbeza dan menekankan bahawa pencegahan adalah baik sebelum intervensi dan membuat rawatan.

KESIMPULAN

Sejarah awal profesion kaunseling dapat memberi pengetahuan kepada orang ramai tentang peristiwa dan faktor mengakibatkan kebangkitan kaunseling. Kita mendapati walaupun profesion dalam bidang lain seperti penyakit jiwa adalah berbeza dengan kaunseling akan tetapi matlamat membantu orang lain masih sama matlamat yang dipegang pada setiap kaunselor.

RUJUKAN:

Brown, D. & Srebalus, D. J. (1996). Introduction to the Counseling Profession (2nd ed.). United States: Allyn & Bacon.
Hollis, J. W. (2000). Counselor Preparation, 1999-2001 (10th ed.). Philadelphia: Taylor &Francis.
Gibson, R. L. & Mitchell, M. R. (2003). Introduction to Counseling and Guidance. United States: Merrill Prentice Hall.
Gladding, S. T. (2004). Counseling: A Comprehensie Profession (5th ed.). United States: Pearson Prentice Hall.
Neukrug, ED. (1999). The World of the Counselor: An Introduction to the Counseling Profession. United States: International Thomson Publishing Inc.

Apa Itu GAMAT??


Jelly Gamat mengandungi:
 • Protein 86,8 %
 • 80% kolagen
 • Mucopolysacarida
 • Condroitin Sulfat dan Glukosami
 • Omega 3
 • Mineral
 • Bio Active Element


Gamat atau timun laut, sejenis haiwan laut tanpa tulang yang mempunyai khasiat dan nilai penyembuhan yang mengagumkan. Stichopus merupakan spesis timun laut yang amat berkesan. Gamat berbentuk silinder, leper pada bahagian perut dan mempunyai bukaan pada bahagian anterior dan posterior.

Khasiat GAMAT
Gamat mempunyai cecair gizi yang mengandungi karbohidrat, asid lemak, serta komponen-komponen lain termasuk asid amino, kolagen, Vitamin E, zat-zat galian seperti ferum, magnesium, kromium, kobalt, potassium, sodium, fosforus, kadmium, dan zink.

Bahan boiaktif dalam gamat bertindak sebagai antioksidan yg membantu mengurangkan kerosakan sel dan tisu badan, manakala kolagen yg terkandung dalam gamat juga dipercayai dapat membantu memperlahankan proses degenerasi sel sekaligus melambatkan proses penuaan.

Selain itu gamat juga berkesan dalam meningkatkan kesihatan badan, mempercepatkan penyembuhan luka luaran dan dalaman, menghindari masalah alahan dan lelah, mengatasi masalah resdung, buasir dalam dan luar, mencantikkan kulit serta awet muda, meningkatkan metabolisma badan, mengurangkan keletihan, menghindari sembelit, melegakan migrain, serta mengawal kencing manis dan kolesterol.

HOTDOG >> Halal & perkataan yg meragukan

Hot Dog

Telah lama kita disuakan makanan yg dipanggil Hot Dog. Penggunaan istilah hot dog yg secara mudahnya bermaksud 'anjing panas' mempunyai kesan psikologi yg mengelirukan.

Hot dog mula diterima secara meluas oleh masyarakat kita sungguhpun ia berasal dari Barat yang pada asalnya diperbuat dari daging yang tidak halal. Masyarakat kita memakannya tanpa ragu kerana mereka mengetahui kandungannya bukan daripada daging anjing. Penjualnya pula ramai di kalangan Melayu-Islam. Hanya perkataan sahaja yg merujuk kepada benda haram tetapi kandungannya halal.

Penggunaan perkataan tersebut cukup mengundang seribu persoalan kepada pengguna sekiranya secara terang-terangan tercatat nama-nama ramuan tidak halal pada label produk sungguhpun telah disahkan halal secara rasmi.

Untuk mengelakkan kekeliruan dan keraguan terus berlaku, satu pendekatan murni telah diambil Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dengan meminta pihak industri menukarkan perkataan-perkataan yg merujuk kepada benda-benda yg jelas haram kepada perkataan-perkataan lain yg menggambarkan kandungan sebenar bahan yg digunakan.

Tokoh ulama terkenal dunia, Dr. Yusof Al-Qaradhawi di dalam bukunya al-Halal wa al-Haram fil Islam dengan tegas mengharamkan sebarang bentuk penamaan haram kepada yg halal. Selaras dengan itu juga Majlis Ulama Indonesia dan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 1987 membuat pendirian yg sama. Berdasarkan keputusan ini Malaysia dan Indonesia menolak mana-mana industri yg mengemukakan permohonan sijil halal yg terkandung nama-nama bahan haram sungguhpun pada hakikatnya ia halal.

30 Rahsia Wanita...

Khas utk lelaki yg ingin memikat hati wanita..

 1. Bila sorang wanita mengatakan dia sedang bersedih,tetapi dia tidak menitiskan airmata,itu bermakna dia sedang menangis di dalam hatinya.
 2. Bila dia tidak menghiraukan kamu selepas kamu menyakiti hatinya, lebih baik kamu beri dia masa untuk menenangkan hatinya semula sebelum kamu menegur dengan ucapan maaf.
 3. Wanita sukar nak cari benda yang dia benci tentang orang yang paling dia sayang (sebab itu ramai wanita yang patah hati bila hubungan itu putus di tengah jalan).
 4. Sekiranya sorang wanita jatuh cinta dengan sorang lelaki, lelaki itu akan sentiasa ada di fikirannya walaupun ketika dia sedang keluar dengan lelaki lain.
 5. Bila lelaki yang dia suka dan cinta merenung tajam ke dalam matanya, dia akan cair seperti coklat!!
 6. Wanita memang sukakan pujian tetapi selalu tidak tau macam mana nak menerima pujian.
 7. Jika kamu tidak suka dengan gadis yang sukakan kamu separuh mati, tolak cintanya dengan lembut, jangan berkasar sebab ada satu semangat dalam diri wanita yang kamu tak akan tahu bila dia dah buat keputusan, dia akan lakukan apa saja.
 8. Sekiranya sorang gadis mula menjauhkan diri darimu selepas kamu tolak cintanya, biarkan dia untuk seketika. Sekiranya kamu masih ingin menganggap dia sorang kawan, cubalah tegur dia perlahan-lahan.
 9. Wanita suka meluahkan apa yang mereka rasa. Muzik, puisi, lukisan dan tulisan adalah cara termudah mereka meluahkan isi hati mereka.
 10. Jangan sesekali beritahu perempuan yang mereka ni langsung tak berguna.
 11. Bersikap terlalu serius boleh mematikan mood wanita.
 12. Bila pertama kali lelaki yang dicintainya dalam diam memberikan respon positif, misalnya menghubunginya melalui telefon, si gadis akan bersikap acuh tak acuh seolah-olah tidak berminat, tetapi sebaik saja ganggang diletakkan, dia akan menjerit kesukaan dan ! tak sampai sepuluh minit, semua rakan-rakannya akan tahu berita tersebut.
 13. Sekuntum senyuman memberi seribu erti bagi wanita. Jadi jangan senyum sebarangan!.
 14. Jika kamu menyukai sorang wanita, cubalah mulakan dengan persahabatan. Kemudian biarkan dia mengenalimu dengan lebih mendalam.
 15. Jika sorang wanita memberi seribu satu alasan setiap kali kamu ajak keluar, tinggalkan dia sebab dia memang tak berminat denganmu.
 16. Tetapi jika dalam masa yang sama dia menghubungimu atau menunggu panggilan darimu, teruskan usahamu untuk memikatnya.
 17. Jangan sesekali mengagak apa yang dirasakannya. Tanya dia sendiri!!
 18. Selepas sorang gadis jatuh cinta, dia akan sering tertanya-tanya kenapalah aku tak jumpa lelaki ini lebih awal.
 19. Kalau kamu masih tercari-cari cara yang paling romantik untuk memikat hati sorang gadis, cubalah rajin-rajinkan tangan menyelak buku-buku cinta.
 20. Bila setiap kali gambar kelas keluar, benda pertama! yang dicari oleh wanita ialah siapa yang berdiri di sebelah buah hatinya, kemudian barulah dirinya sendiri.
 21. Bekas teman lelaki akan sentiasa ada di fikirannya tetapi lelaki yang dicintainya sekarang akan berada di tempat teristimewa iaitu di hatinya!!
 22. Satu ucapan ‘Hi’ sahaja sudah cukup menceriakan harinya.
 23. Teman baiknya saja yang tahu apa yang sedang dia rasa dan lalui.
 24. Wanita paling benci lelaki yang berbaik-baik dengan mereka semata-mata nak tackle kawan mereka yang paling cantik.
 25. Cinta bermaksud kesetiaan, ambil berat, jujur dan kebahagiaan tanpa sebarang kompromi.
 26. Semua wanita mahukan sorang lelaki yang cintakan mereka sepenuh hati..
 27. Senjata wanita adalah airmata!!
 28. Wanita suka jika sesekali orang yang disayanginya mengadakan surprise buatnya (hadiah,bunga atau sekadar kad ucapan romantis). Mereka akan rasa terharu dan merasakan bahawa dirinya dicintai setulus hati. Dengan ini! dia tak akan ragu-ragu terhadapmu.
 29. Wanita mudah jatuh hati pada lelaki yang ambil berat tentang mereka dan baik terhadapnya. So,kalau nak memikat wanita pandai-pandailah…
 30. Sebenarnya mudah mengambil hati wanita kerana apa yang dia mahu hanyalah perasaan dicintai dan disayangi sepenuh jiwa.

Elak 7 perkara selepas makan

1. Merokok

Jangan merokok selepas makan. Kajian pakar membuktikan bahawa menghisap sebatang rokok selepas makan menyamai menghisap 10 batang rokok. Justeru, risiko diserang kanser adalah lebih tinggi.


2. Makan buah

Jangan makan buah sejurus selepas makan. Ini menyebabkan perut anda kembung. Sebaliknya makanlah buah satu atau dua jam sebelum atau selepas makan.


3. Minum teh

Jangan minum teh sejurus selepas makan kerana daun teh mengandungi kandungan asid yang tinggi. Bahan ini menyebabkan kandungan protein di dalam makanan yg kita makan mengeras, lantas menyukarkan penghadaman.


4. Longgarkan seluar

Jangan longgarkan seluar/tali pinggang anda selepas makan. Tindakan sebegini akan menimbulkan masalah usus.


5. Mandi berendam

Jangan mandi berendam selepas makan. Mandi berendam akan menyebabkan peningkatan aliran darah ke tangan, kaki dan badan. Ini mengakibatkan jumlah darah di bahagian perut berkurangan lalu melemahkan sistem penghadaman.


6. Berjalan kaki

Jangan berjalan kaki sejurus selepas makanbiarpun anda pernah mendengar orang berkata bahawa berjalan kaki selepas makan boleh melanjutkan usia anda. Sebenarnya berjalan kaki sebaik selepas makan akan menyukarkan sistem penghadaman menyerap khasiat daripada makanan yang dimakan. Tunggulah sekurang-kurangnya sejam selepas makan. Kemudian berjalanlah jika anda mahu.


7. Tidur

Jangan sekali-kali tidur sejurus selepas makan kerana makanan yang masuk ke dalam perut akan sukar dihadam dengan sempurna. Tabiat suka tidur selepas makan akhirnya akan menyebabkan masalah usus. Tidur menjadi resah kerana dibuai dengan pelbagai mimpi dan bangun dalam keadaan yg sangat letih.

Akibat derhaka kepada ibu...

Saya tak seberapa tau psl citer nie..
Nie pompuan..asalnya manusia jgk mcm kita..
Tapi dia jadi cam nie sbb derhaka dgn ibu dia.."
"
Perempuan nie telah menendang ibunya sewaktu ibunya sedang solat
Dia buat macam tu sbb dia nak duit dari ibunya tp ibunya tidak melayannya

"
"
Apapun jgnla kita derhaka ngan ibubapa kita terutamanya ibu..
Lagipun syurga di bwh telapak kaki ibu..
Fikir2kan la..WaT KaUnSeLiNg KeLoMPoK KaT RAY

Persembahan Adeq2 bimbinganku 
kat Rumah Anak Yatim (RAY), Tambunan..
Meka ckp nak hadiahkn p'sembahan ne utk aku...
Huhu..t'haru jgkla..
Akak syg kamu smua..
Miss u so much!!!
"
"

Thanx bantu akak smpai sesi ne slesai..

Erm..nie la tyme aku jalani sesi kaunseling bimbingan ngan anak2 yatim..
Meka baru darjah 5..
Aku plih meka ne bkn sbb comel jer tau..hik..hik..
Sbb meka pun nk aku plih meka..
Siap meka tarik tgn aku lagi.he2,,:-p


HaDiaH BeFDayKu..

Nie hadiah befday utk thn nie (2009)
Rantai emas dgn buah rantai love (+emas putih)
Thanx yer atas pemberianmu..
Ku hargai sgt2..


Nie hadiah befday aku..
Befday thn lpas nie (2008)
Beratnya 6kg
Thanx yer kpda p'beri hadiah nie..he2,,
Pooh Comey!!! I like pooh!!!
Pooh nie pndai b'ckp tau..
Bila ditekan dia b'suara..
I LOVE U.. I LOVE U..

HoByku TyMe ScHooL..

Aku plg suka kumpul setem tyme zmn2 p'skolahan dulu..
Nak tau napa??
Sebab tyme aku darjah 6 bestfrenku bagi hadiah buku setem..
And tyme ting. 5 plak aq dpt cabutan bertuah..
Mmg b'tuah jgkla..he2,,
Antaranya hadiah buku setem la..
huhu..pnya main gmbira aku saat tue..
And then smpai skrg aku simpan buku tue..
Tapi aku tak rajin sudah nk collect nie..
Cuma kalo aku t'jumpa setem trus aku ambil..he2,,

WaT SeSi KauNSeLiNG KeLuArGa

Nie sesi kaunseling keluarga..
Sesi nie dibuat kat makmal kaunseling kelompok..
Teknik yg digunakan adalah teknik 'role playing'
Di mana klien akan mlakonkan watak mengikut situasi yg sebnr
Dan mestilah b'tukar peranan iaitu..
anak jdi mak & mak jdi anak..

Tyme kat cnie gementar jgk tpi oklah..
sbb slaloo jgk wat sesi kaunseling..

Apa taknya dah thn 3 bah!!

Lakonan jer kliennya nie..hik2,,
Nak hntr ngan pensyarah sbgi tgsn kumpulan
Testing jer jadi kaunselor.

Bas UMS yg slaloo b'khidmat


Nie la bas yg slaloo b'khidmat utk kami..
Hantar pljr dr kolej kediaman ke kampus..
T'paksa ulang alik..
Erm..
Kdg2 t'paksa b'diri kalo dah penuh tempat duduk..
Kdg2 plak t'paksa berebut naik bas nie..

Pglmn plg pahit..
Tem first naik bas nie dah kena tolak..
Huhu..sakitnya.. Sampai biru kaki saya lebam.
Apa taknya lelaki yg berbadan bsr tolak c kecik ne..huhu..